BAHAR MATEMATİK BULUŞMASI

Maryam Mirzakhani'nin Anısına

7-8 Ekim 2017, Ankara

Page in English

Tanıtım
Bahar Matematik Buluşması, matematik öğrencileri tarafından matematik öğrencilerine yönelik bir seminerler bütünlüğü sunmayı amaçlayan bir etkinliktir. 7-8 Ekim 2017 tarihlerinde İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek ikinci buluşmamız Maryam Mirzakhani'ye ithaf edilmiştir. Konuşmalar akademik odaklıdır ve akademisyenler veya başvuru üzerinden öğrenciler tarafından verilir. Katılım, kayıt esasıyla herkese açıktır ve öğrenciler konuşma vermek için başvuruda bulunabilir. Öğrenci konuşma başvuruları, konuları ve içerikleri üzerinden bir jüri elemesinden geçirilir; uygun bulunan konuşmalara etkinlikte yer verilir.


Seminerler

Öğretim Üyeleri

Ali Sinan Sertöz (Bilkent): Arf Rings and Arf Closure
Matthew Gelvin (Bilkent): Fusion systems and p-local finite groups
Ali Özgür Kişisel (Odtü): Maryam Mirzakhani'nin Matematiğe Katkıları
Sinem Çelik Onaran (Hacettepe): Knots and Open Book Decompositions: an introduction
Turgut Önder (Odtü): Küreler üzerinde kompleks yapılar
Cihan Pehlivan (Atılım):Euclidean proof for prime numbers in certain arithmetic progressions.

Öğrenciler

Melike Yakut(Gebze):Temiz Halkalar ve Temiz Matris Halkaları
Sabri Umur Çetin(Bilkent):Subgroups of the Free Group from a Topological Approach
Jülide Miray Özkan(İstanbul Üni): Basic concepts of model theory
Serkan Doğan(Bilkent):1 resim 2 çivi
Hasan Özgür Çıldıroğlu(Ankara Üni):Topolojik fazların dolanık kuantum durumları için incelenmesi
Berkay Kebeci(Koç):Rubik's Cube Group
Oğuz Gürerk(Boğaziçi):Outlier Analysis and Similarity Measures for Multivariate Two-Sample Tests
Muhammet Furkan Merdan(Bilkent):Pell's equation and diophantine approximation
Erol Barut (Boğaziçi):lagranciyan mekanik
Mehmet Vural (Abant): All topologies come from a family of 0-1 valued quasimetrics
Özlem Duygu Yılmaz (Msgsü): Tam Üç Parçalı Çizgelerin 5-Döngülere Ayrışımı
Yunus C. Aybas (Bilkent):Social and Economic Networks
Baran Zadeoğlu (Bilkent):Direct Product of integers(aka Baer-Spekner group) is not free

Özetler için tıklayın


Program için tıklayın

Son güncelleme: 2 Ağustos 2018